Te Ture Whenua Maori Act 1993
Maori Land Act 1993

3 Interpretation of Maori terms
[Repealed]

Section 3: repealed, on 1 July 2002, by section 58(a) of Te Ture Whenua Maori Amendment Act 2002 (2002 No 16).