Ngāi Tahu Claims Settlement Act 1998

Schedule 96
Alteration of place names

s 269

    Topographical Map 260 Reference
Current name Amended name Map GR Latitude Longitude
Kaikōura          
Lake Grassmere Lake Grassmere/Kapara Te Hau P29 070410 S 41° 50 00 E 174° 10 00
White Bluffs White Bluffs/Te Parinui o Whiti P28 058605 S 41° 34 00 E 174° 09 00
Canterbury          
Avon River Avon River/Ōtakaro M35 880420 S 43° 32 00 E 172° 43 00
Ashburton River Ashburton River/Hakatere L37 145833 S 44° 03 00 E 171° 49 00
Ashley River Ashley River/Rakahuri M35 870698 S 43° 17 00 E 172° 43 00
Cam River Cam River/Ruataniwha M35 818589 S 43° 23 00 E 172° 39 00
Coopers Lagoon Coopers Lagoon/Muriwai M37 540042 S 43° 52 00 E 172° 18 00
Estuary of the Heathcote and Avon Rivers Estuary of the Heathcote and Avon Rivers/Ihutai M36 883393 S 43° 34 00 E 172° 45 00
Little Mount Peel Little Mount Peel/Huatekerekere J37 664015 S 43° 53 00 E 171° 13 00
Lyttelton Harbour Lyttelton Harbour/Whakaraupō N36 930335 S 43° 36 00 E 172° 48 00
Mackenzie Pass Mackenzie Pass/Manahuna I38 190656 S 44° 12 00 E 170° 37 00
Mount Cook (Mountain) Aoraki/Mount Cook H36 793308 S 43° 36 00 E 170° 08 00
Mount Cook (Township) Aoraki/Mount Cook H36 764154 S 43° 44 00 E 170° 06 00
Mount Harper Mount Harper/Mahaanui J36 529259 S 43° 40 00 E 171° 03 00
Mount Herbert Mount Herbert/Te Ahu Patiki M36 892242 S 43° 41 00 E 172° 45 00
Mount Grey Mount Grey/Maukatere M34 733877 S 43° 07 00 E 172° 33 00
Mount Nimrod Mount Nimrod/Kaumira J39 350390 S 44° 26 00 E 170° 48 00
North Branch Ashburton River North Branch Ashburton River/Hakatere K37 075017 S 43° 53 00 E 171° 43 00
Port Levy (Potiriwi) Port Levy (Potiriwi)/Koukourarata N36 970320 S 43° 37 00 E 172° 50 00
Selwyn River Selwyn River/Waikirikiri M36 650180 S 43° 45 00 E 172° 26 00
South Branch Ashburton River South Branch Ashburton River/Hakatere K37 075017 S 43° 53 00 E 171° 43 00
Southern Alps Southern Alps/Kā Tiritiri o te Moana F39 744444 S 44° 20 00 E 168° 50 00
Otago          
Clutha River (upstream of river fork) Clutha River/Mata-Au H46 596353 S 46° 15 00 E 169° 45 00
Dart River Dart River/Te Awa Whakatipu E41 435860 S 44° 50 00 E 168° 22 00
Goat Island Goat Island/Rakiriri I44 254844 S 45° 50 00 E 170° 37 00
Haast Pass Haast Pass/Tioripatea G38 183715 S 44° 06 00 E 169° 21 00
Harris Saddle Harris Saddle/Tarahaka Whakatipu D40 278979 S 44° 43 00 E 168° 10 00
Kurow Hill Kurow Hill/Te Kohurau I40 075054 S 44° 44 00 E 170° 27 00
Lake Alabaster Lake Alabaster/Wāwāhi Waka D39 255215 S 44° 31 00 E 168° 10 00
Lake McKerrow Lake McKerrow/Whakatipu Waitai D39 160300 S 44° 27 00 E 168° 03 00
Leaning Rock Leaning Rock/Haehaeata G41 229649 S 45° 04 00 E 169° 21 00
Moeraki Boulders Moeraki Boulders /Kaihinaki J42 396377 S 45° 21 00 E 175° 50 00
Mount Alfred Mount Alfred/Ari E40 429953 S 44° 45 00 E 168° 22 00
Mount Aspiring Mount Aspiring/Tititea E39 698382 S 44° 23 00 E 168° 44 00
Mount Charles Mount Charles/Poatiri J44 318805 S 45° 52 00 E 170° 42 00
Mount Earnslaw Mount Earnslaw/Pikirakatahi E40 450101 S 44° 37 00 E 168° 24 00
Mount MacKenzie Mount MacKenzie/Pakihiwitahi I43 201170 S 45° 32 00 E 170° 34 00
Mount Watkin Mount Watkin/Hikaroroa I43 205130 S 45° 34 00 E 170° 35 00
Murdering Beach Whareakeake I44 285913 S 46° 20 00 E 170° 40 00
Old Man Range Old Man Range/Kopuwai G42 130350 S 45° 20 00 E 169° 13 00
Pig Island Pig Island/Mātau E41 477745 S 44° 57 00 E 168° 25 00
Pigeon Island Pigeon Island/Wāwāhi Waka E41 465770 S 44° 55 00 E 168° 24 00
Quarantine Island Quarantine Island/Kamau Taurua I44 260840 S 45° 50 00 E 170° 38 00
Shag Point (Point) Shag Point/Matakaea J43 404238 S 45° 29 00 E 175° 50 00
Taieri Island Taieri Island/Moturata I45 945575 S 46° 03 00 E 170° 13 00
Murihiku          
Campbell Island Campbell Island/Motu Ihupuku Topo 272/3   S 52° 32 00 E 169° 10 00
Colac Bay Colac Bay/Ōraka D46 182147 S 46° 22 00 E 167° 55 00
Colac Bay (Township) Colac Bay/Ōraka D46 158152 S 46° 22 00 E 167° 53 00
Doubtful Sound Doubtful Sound/Patea B42 280318 S 45° 16 00 E 166° 51 00
East Cape East Cape/Koromere E49 470442 S 47° 01 00 E 168° 14 00
Hollyford River Hollyford River/Whakatipu Kā Tuka D39 115403 S 44° 20 00 E 168° 00 00
Howells Point Howells Point/Taramea D46 284133 S 46° 23 00 E 168° 47 00
Lords River Lords River/Tūtaekawetoweto E49 400330 S 46° 07 00 E 168° 08 00
Mount Anglem Mount Anglem/Hananui D48 214732 S 46° 45 00 E 168° 06 00
Milford Sound Milford Sound/Piopiotahi D40 980120 S 44° 35 00 E 167° 49 00
Paterson Inlet (North and South West Arms) Paterson Inlet/Whaka a Te Wera E48 330527 S 46° 56 00 E 168° 03 00
Port Pegasus Port Pegasus/Pikihatiti D50 080195 S 47° 13 00 E 167° 42 00
Port William Port William/Potirepo E48 360625 S 46° 51 00 E 168° 06 00
Riverton Riverton/Aparima D46 263170 S 46° 21 00 E 168° 01 00
Ship Cone Ship Cone/Ōtaupiri F45 837521 S 46° 04 00 E 167° 53 00
Snares Islands Snares Islands/Tini Heke Topo 272/1 & 5   S 48° 02 00 E 166° 33 00
South Cape South Cape/Whiore D50 967105 S 47° 17 00 E 167° 32 00
South West Cape South West Cape/Puhiwaero D50 912109 S 47° 17 00 E 167° 28 00
Stewart Island Stewart Island/Rakiura 265/2   S 47° 00 00 E 168° 00 00
The Bluff (Bluff Hill) The Bluff/Motupōhue E47 528891 S 46° 37 00 E 168° 20 00
West Coast          
Alpine Lake Alpine Lake/Ata Puai H35 777650 S 43° 17 00 E 170° 08 00
Browning Pass Browning Pass/Noti Raureka K33 749050 S 42° 57 00 E 171° 21 00
Cave Creek Cave Creek/Kotihotiho K30 758973 S 42° 07 00 E 171° 23 00
Cook River Cook River/Weheka G35 500475 S 43° 26 00 E 169° 47 00
Fox Glacier (Glacier only) Fox Glacier/Te Moeka o Tuawe H35 740410 S 43° 30 00 E 170° 05 00
Franz Josef Glacier (Glacier only) Franz Josef Glacier/Kā Roimata o Hine Hukatere H35 830450 S 43° 28 00 E 170° 12 00
Franz Josef (Township) Franz Josef/Waiau H35 818538 S 43° 23 00 E 170° 11 00
Gillespies Point Gillespies Point/Kōhaihai H35 542520 S 43° 24 00 E 169° 50 00
Greenstone or Big Hōhonu River Greenstone River/Hokonui J32 636415 S 42° 37 00 E 171° 13 00
Grey River Grey River/Māwheranui J31 613613 S 42° 26 00 E 171° 11 00
Island Hill Island Hill/Tumuaki J33 655237 S 42° 47 00 E 171° 14 00
Jackson Bay (Bay only) Jackson Bay/Okahu E37 630840 S 44° 38 00 E 168° 40 00
Lake Browning Lake Browning/Whakarewa K33 749054 S 42° 57 00 E 171° 20 00
Lake Ianthe Lake Ianthe/Matahi I34 160920 S 43° 03 00 E 170° 37 00
Mahināpua Creek Mahināpua Creek/Tūwharewhare J33 424294 S 42° 44 00 E 170° 57 00
Mount Harman Mount Harman/Kaniere K33 763067 S 42° 56 00 E 171° 22 00
Mount Upright Mount Upright/Te Taumata o Uekanuku J33 591131 S 42° 52 00 E 171° 09 00
New River New River/Kaimata J32 577503 S 42° 33 00 E 171° 09 00
Nine Mile Creek Nine Mile Creek/Kotorepi J31 663716 S 42° 21 00 E 171° 15 00
Refuge Island Refuge Island/Takataka K32 846421 S 42° 37 00 E 171° 28 00
Rocky Point Rocky Point/Tauotikirangi J33 596164 S 42° 51 00 E 171° 10 00
Seven Mile Creek Seven Mile Creek/Waimatuku J31 649684 S 42° 23 00 E 171° 14 00
Ten Mile Creek Ten Mile Creek/Waianiwaniwa J31 667732 S 42° 20 00 E 171° 16 00
The Doughboy The Doughboy/Kokiraki J33 518079 S 42° 55 00 E 171° 04 00
Westland National Park Westland National Park/Tai Poutini National Park H36 740345 S 43° 34 00 E 170° 05 00