Mokomoko (Restoration of Character, Mana, and Reputation) Act 2013
Te Ture mō Mokomoko (Hei Whakahoki i te Ihi, te Mana, me te Rangatiratanga) 2013

1 Title
  • This Act is the Mokomoko (Restoration of Character, Mana, and Reputation) Act 2013.