Oaths Modernisation Bill

 • discharged on 01 June 2010
7 New sections 17 to 21 substituted
 • The principal Act is amended by repealing sections 17 to 21, and substituting the following sections:

  17 Oath of Allegiance
  • The oath referred to in this Act as the Oath of Allegiance must be in either of the following forms:

   English form
   I, [name], swear that I will be faithful and bear true allegiance to Her (or His) Majesty [specify the name of the reigning Sovereign, as in: Queen Elizabeth the Second], Queen (or King) of New Zealand, her (or his) heirs and successors, according to law. So help me God.
   Māori form
   Tēnei au, a [ingoa], e kī taurangi nei, ka pirihonga ahau, ka maupono hoki ki a Ia Arikinui [tohua te ingoa o te Arikinui kei runga i te torona, pērā ki a Kuini Irihāpeti te Tuarua], Kuini (Kīngi rānei) o Niu Tīreni, me ōna uri whakaheke, e ai ki te ture. Nō reira, āwhina mai i ahau e te Atua.
  18 Judicial Oath
  • The oath referred to in this Act as the Judicial Oath must be in either of the following forms:

   English form
   I, [name], swear that in the office of [......], I will faithfully serve Her (or His) Majesty [specify the name of the reigning Sovereign, as in: Queen Elizabeth the Second], Queen (or King) of New Zealand, her (or his) heirs and successors, and that, in that office, I will act fairly and impartially, and do right to all people, without fear or favour, affection or ill will, and in accordance with the laws and practices of New Zealand. So help me God.
   Māori form
   Tēnei au, a [ingoa], e kī taurangi nei, i te tūranga o [......] ka rato pirihonga ahau i a Ia Arikinui [tohua te ingoa o te Arikinui kei runga i te torona, pērā ki a Kuini Irihāpeti te Tuarua], Kuini (Kīngi rānei) o Niu Tīreni, me ōna uri whakaheke, ā, i roto i taua tūranga, ka mahi tautika, ka mahi tōkeke ā, ka mahi pono hoki ahau ki ngā tāngata katoa i roto i te kore wehi, kore tautoko rānei, kore aroha, kore whakaaro kino rānei, e ai ki ngā ture me ngā tikanga o Niu Tīreni. Nō reira, āwhina mai i ahau e te Atua.
  19 Executive Councillor's Oath
  • The oath referred to in this Act as the Executive Councillor's Oath must be in either of the following forms:

   English form
   I, [name], having been appointed as a member of the Executive Council of New Zealand, swear that I will be a faithful and diligent Councillor. I will, whenever required and to the best of my ability, advise the Governor-General for the time being, for the good government of New Zealand. I will not disclose the matters considered in Council except as authorised by the Council or required by law. So help me God.
   Māori form
   Tēnei au, a [ingoa], kua whakatūria nei hei mema mō te Kaunihera Rāngai o Niu Tīreni, e kī taurangi nei, ka Kaikaunihera pirihonga, urupū hoki ahau. Ka ngana ahau, i ngā wā e hiahiatia ana, i runga hoki i ōku tino āheinga, ki te tohutohu i te Kāwana Tianara o tēnei wā, mō te kāwana pai o Niu Tīreni. E kore au e whāki i ngā take kōrero a te Kaunihera atu i tā te Kaunihera whakaae, tā te Ture tono rānei. Nō reira, āwhina mai i ahau e te Atua.
  20 Parliamentary Under-Secretary's Oath
  • The oath referred to in this Act as the Parliamentary Under-Secretary's Oath must be in either of the following forms:

   English form
   I, [name], swear that I will faithfully and diligently serve Her (or His) Majesty [specify the name of the reigning Sovereign, as in: Queen Elizabeth the Second], Queen (or King) of New Zealand, her (or his) heirs and successors, according to law, in the office of Parliamentary Under-Secretary. So help me God.
   Māori form
   Tēnei au, a [ingoa], e kī taurangi nei ka rato pirihonga, urupū hoki ahau i a Ia Arikinui [tohua te ingoa o te Arikinui kei runga i te torona, pērā ki a Kuini Irihāpeti te Tuarua], Kuini (Kīngi rānei) o Niu Tīreni, me ōna uri whakaheke, e ai ki te ture, i te tūranga o te Hekeretari Tuarua ki te Paremata. Nō reira, āwhina mai i ahau e te Atua.
  21 Parliamentary Oath
  • The oath referred to in section 11(1) of the Constitution Act 1986 as the Parliamentary Oath must be in either of the following forms:

   English form
   I, [name], swear that I will be faithful and bear true allegiance to Her (or His) Majesty [specify the name of the reigning Sovereign, as in: Queen Elizabeth the Second], Queen (or King) of New Zealand, her (or his) heirs and successors, according to law, and that, as a Member of Parliament, I will be loyal to New Zealand and will respect its democratic values and the rights and freedoms of its people. So help me God.
   Māori form
   Tēnei au, a [ingoa], e kī taurangi nei, ka pirihonga ahau, ka maupono hoki ki a Ia Arikinui [tohua te ingoa o te Arikinui kei runga i te torona, pērā ki a Kuini Irihāpeti te Tuarua], Kuini (Kīngi rānei) o Niu Tīreni, me ōna uri whakaheke, e ai ki te ture, ā, i ahau e Mema Paremata nei, ka pūmau taku pono ki Niu Tīreni, ka kauanuanu hoki ki ōna uara manapori me ngā mōtika me ngā pātea o tōna iwi. Nō reira, āwhina mai i ahau e te Atua.”