Te Ture Whenua Maori Act 1993
Maori Land Act 1993

Preamble

Nā te mea i riro nā te Tiriti o Waitangi i motuhake ai te noho a te iwi me te Karauna: ā, nā te mea e tika ana kia whakaūtia anō te wairua o te wā i riro atu ai te kāwanatanga kia riro mai ai te mau tonu o te rangatiratanga e takoto nei i roto i te Tiriti o Waitangi: ā, nā te mea e tika ana kia mārama ko te whenua he taonga tuku iho e tino whakaaro nuitia ana e te iwi Māori, ā, nā tērā he whakahau kia mau tonu taua whenua ki te iwi nōna, ki ō rātou whānau, hapū hoki, a, a ki te whakangungu i ngā wāhi tapu hei whakamāmā i te nohotanga, i te whakahaeretanga, i te whakamahitanga o taua whenua hei painga mō te hunga nōna, mō ō rātou whānau, hapū hoki: ā, nā te mea e tika ana kia tū tonu he Te Kooti, ā, kia whakatakototia he tikanga hei āwhina i te iwi Māori kia taea ai ēnei kaupapa te whakatinana.

Whereas the Treaty of Waitangi established the special relationship between the Maori people and the Crown: And whereas it is desirable that the spirit of the exchange of kawanatanga for the protection of rangatiratanga embodied in the Treaty of Waitangi be reaffirmed: And whereas it is desirable to recognise that land is a taonga tuku iho of special significance to Maori people and, for that reason, to promote the retention of that land in the hands of its owners, their whanau, and their hapu, and to protect wahi tapu: and to facilitate the occupation, development, and utilisation of that land for the benefit of its owners, their whanau, and their hapu: And whereas it is desirable to maintain a court and to establish mechanisms to assist the Maori people to achieve the implementation of these principles.

Preamble: amended, on 1 July 2002, by section 3(1)(a) of Te Ture Whenua Maori Amendment Act 2002 (2002 No 16).

Preamble: amended, on 1 July 2002, by section 3(1)(b) of Te Ture Whenua Maori Amendment Act 2002 (2002 No 16).

Preamble: amended, on 1 July 2002, by section 3(2) of Te Ture Whenua Maori Amendment Act 2002 (2002 No 16).