Waikato Raupatu Claims Settlement Act 1995

5 Text in Maori

The text of the apology in Maori is as follows:

“1

E whakaae ana Te Karauna ko oona reo ko oona mana i hara ki nga tikanga o Te Tiriti o Waitangi i taa raatou whakawhiunga i te Kiingitanga me Waikato ki ngaa hooia i Mangataawhiri i te marama o Hongongoi 1863 i raro i ta raatou tohu whakaingoa. ‘he iwi whakakeke a Waikato’.

“2

E whakaatu ana Te Karauna i toona pouri tino hoohonu, aa, kaaore he mutunga o taana tuku whakapaa mo ngaa taangata i mate i ngaa parekura whakaeke o aana hooia, aa, mo te taaorotanga hoki o ngaa whenua tae atu ki te whakararurarutanga o te nohoanga o ngaa Iwi.

“3

E whakaae ana Te Karauna teeraa ko ngaa raupatutanga o ngaa whenua me ngaa rawa i whakamanahia e te Ture Mo Te Whakanoho i Te Hunga Maarie, ara, te Iwi Paakeha 1863, a Te Paaremata o Niu Tireni he mahi tino hee, e peehi kino nei i a Waikato mai raano. E noho pani tonu nei raatou i roto i te rawakoretanga me to hauwareatanga o ngaa mahi toko i te ora, o ngaa mahi whanaketanga mo ngaa Iwi o Waikato.

“4

E maarama pai ana Te Karauna teeraa ko teenei pouritanga tino toimaha, kaaore nei anoo kia whakatikaina i raro i te Tiriti o Waitangi kei te whakataairi i eenei puutake e rua a Waikato: ‘i riro whenua atu, me hoki whenua mai’ te tuatahi; ‘ko te moni hei utu mo te hara’ te tuarua. Hei whakatutuki, e whakaae ana Te Karauna ki te whakahoki ki te iwi ngaa whenua e taea ai i roto i teenei whakaaetanga kei raro i toona mana i Waikato.

“5

E whakaae ana Te Karauna teeraa anoo ngaa whenua raupatu o Waikato te tino taakoha nui ki te rangatiratanga me te whanaketanga o Niu Tireni ahakoa kei te noho rawakore tonu te Iwi o Waikato i oona whenua me ngaa hua o aua whenua.

“6

Nooreira ka kimi Te Karauna, mo te taha ki ngaa Iwi Katoa o Niu Tireni, i te huarahi e whakamaarie ai i eenei tuukinotanga, araa, mo te waahanga e taea ai, aa, i teenei whakatutukitanga o teenei take whakamau o Te Raupatu. He whakaotinga teenei i raro i ngaa take raarangi o Te Pukapuka Whakaaetanga i hainatia i te 22 o ngaa raa o Haratua 1995, maana hei arahi atu ki te ao hoou o te mahi tahi ki Te Kiingitanga me Waikato.”