Māori Television Service (Te Aratuku Whakaata Irirangi Māori) Act 2003

  • not the latest version

Preamble

He kōrero whakataki
(1)

I roto i tana Pūrongo mō Te Reo Maori (WAI 11) ka whakatauhia e te Rūnanga Whakamana i te Tiriti o Waitangi e whai mana ana te Tiriti o Waitangi ki te whakapūmau wāhi noho tahitanga mō ngā iwi e rua ki Aotearoa. Ka whakatau te Rūnanga, he iho matua taketake te reo Māori nō ngā tikanga Māori, ā, me noho tonu mai hei taonga tūturu. Ka puta hoki te whakapae a te Rūnanga mēnā ka taea ngā mātāpono me ngā whāinga whānui te whakatutuki ki te kore e kitea he ahurewa tōtika mō te reo Māori. I whakatauhia anō hoki e te Rūnanga he here tā te Tiriti kia kaha ake te ūtanga o te Karauna ki te tiaki i te reo Māori. Ka whakaae te Karauna ki ēnei whakatau:

(2)

I te whiu ā-ture, ko te whakatau a te Komiti ā-Ture a te Kaunihera Piriwiri i te marama o Hakihea 1993 (Kaunihera Māori v Te Toa Ture Tianara [1994] 1 NZLR 513) tōna otinga, ka whakaae te Karauna he here mutunga kore tā ngā mātāpono o te Tiriti o Waitangi ki te pīkau kia pūmau tonu te manaaki i te reo Māori mā te whakamahia o ngā mahi pāpāho reo irirangi, whakaata irirangi anō hoki:

(3)

I roto i tēra whiu ā-ture ka whakatakotoria e te Karauna tāna kaupapa takawā e hāngai ana, i tua atu i ētahi atu āhuatanga, ki te whanaketanga o tētahi ratonga whakaata irirangi Māori motuhake. Ko te Aratuku Whakaata Irirangi Māori tētahi otinga nui o te kaupapa i kōkiritia hei tiaki, hei whakatairanga i te reo Māori i runga whakaata irirangi:

(4)

Ko te tikanga mā te whakatūranga o te Aratuku Whakaata Irirangi e whai wāhi maru ai te reo Māori me ngā tikanga Māori, ā, e whai mana ai, e kaha ake ai te whakatairanga kia tutuki ai te whakaū a te Karauna ki te tiaki ki te whakatairanga anō hoki i te reo Māori me ngā tikanga Māori mā roto i ngā mahi pāpāho.

Background in English
(1)

In its Te Reo Maori Report (Wai 11), the Waitangi Tribunal found that the Treaty of Waitangi was directed to ensuring a place for 2 peoples in New Zealand. The Tribunal found that the Māori language is an essential part of Māori culture and must be regarded as a taonga, a valued possession. The Tribunal questioned whether the principles and broad objectives of the Treaty of Waitangi could be achieved without a recognised place for the Māori language. The Tribunal found that the Crown is obliged by the Treaty to take active steps to protect the Māori language. The Crown accepted these findings:

(2)

In the litigation that culminated in the decision of the Judicial Committee of the Privy Council in December 1993 (New Zealand Maori Council v Attorney General [1994] 1 NZLR 513), the Crown accepted that the principles of the Treaty of Waitangi impose a continuing obligation to take such steps as are reasonable to assist in the preservation of te reo Māori by the use of both radio and television broadcasting:

(3)

In that litigation, the Crown outlined a time frame relating to, among other things, the development of special purpose Māori television. The Māori Television Service is a key result of the policy developed for protecting and promoting te reo Māori on television:

(4)

The establishment of the Māori Television Service in which te reo Māori me ngā tikanga Māori have a secure place and are recognised and actively promoted is intended to contribute to meeting the Crown’s commitment to the protection and promotion of te reo Māori me ngā tikanga Māori through broadcasting.