Te Ture mō Te Reo Māori 2016
Māori Language Act 2016

If you need more information about this Act, please contact the administering agency: Ministry of Māori Development-Te Puni Kōkiri

Version as at 28 October 2021

Coat of Arms of New Zealand

Te Ture mō Te Reo Māori 2016

Māori Language Act 2016

Public Act
 
2016 No 17
Date of assent
 
29 April 2016
Commencement
 
see section 2
Note

The Parliamentary Counsel Office has made editorial and format changes to this version using the powers under subpart 2 of Part 3 of the Legislation Act 2019.

Note 4 at the end of this version provides a list of the amendments included in it.

This Act is administered by Te Puni Kōkiri.

Te rārangi upoko/Contents

1Te upoko
2Te tīmatanga
3Te korahi me te aronga o tēnei Ture
4Te whakaū i te reo Māori hei taonga
5He reo whai mana ā-ture nō Niu Tireni te reo Māori
6Te Whakaūnga a te Karauna
7Te mana ki te kōrero Māori i roto i ngā whakahaerenga ā-ture
8Ngā mātāpono
9He ārahitanga mā ngā tari Kāwanatanga
10Te rautaki Maihi Karauna
11Te rautaki Maihi Māori
12Te whakahāngaitanga whānui o te Ture
13Te whakahāngaitanga
14Ngā whakataunga whakawhiti, ngā whakataunga pupuri, ngā whakataunga whai pānga hoki
15Ka herea te Karauna e te Ture
16Te anga o te Ture
17Te whakatūnga o Te Mātāwai
18Te aronga o Te Mātāwai
19Ngā āheinga o Te Mātāwai
20Ngā mema o Te Mātāwai
21Ngā take e hāngai ana ki ngā whakatau kopoutanga
22Te kopoutanga o te tumu whakarae
23Te aronga o te kirimana hoko
24Te herenga ki te whakarite kirimana hoko
25Te tauākī whāinga
26Te āhua me ngā kōrero o te tauākī whāinga
27Te pūrongo ā-tau
28Te āhua me ngā kōrero o te pūrongo ā-tau
29Te whākinga mō te utu i ngā mema me ngā kaimahi
30Te āhua me ngā kōrero o te tauākī mahi
31Ngā tauākī ā-tau mō te pūtea
32Te tauākī haepapatanga
33Te pūrongo tātari
34Te arotake i ā Te Mātāwai whakahaerenga, mahi hoki
35Te mana ki te tono pārongo
36Ngā whakaritenga whakawāteatanga tāke
37Ka tū tonu a Te Taura Whiri i te Reo Māori
38Ka tū tonu a Te Reo Whakapuaki Irirangi
39Ka whakakorengia a Te Pūtahi Paoho
40Ngā āheinga me ngā mana whakahaere o Te Taura Whiri
41Ngā kopoutanga ki a Te Taura Whiri
42Ngā kopoutanga ki a Te Reo Whakapuaki Irirangi
43Ngā kopoutanga ki te poari o Te Ratonga Whakaata Māori
44Te arotakenga o te Ture
45Ngā waeture
46Te whakahāngai i te Ombudsmen Act 1975 me te Official Information Act 1982
47Te whakahāngai i te Public Audit Act 2001
48Te whakakore
49Ka whakahoungia te Māori Television Service (Te Aratuku Whakaata Irirangi Māori) Act 2003
50Ko ētahi atu whakahounga
1Title
2Commencement
3Scope and purpose of this Act
4Recognition of Māori language as taonga
5Māori language is an official language of New Zealand
6Acknowledgement of the Crown
7Right to speak Māori in legal proceedings
8Principles
9Guidance for departments of State
10Maihi Karauna strategy
11Maihi Māori strategy
12Interpretation of Act generally
13Interpretation
14Transitional, savings, and related provisions
15Act binds the Crown
16Outline of Act
17Te Mātāwai established
18Purpose of Te Mātāwai
19Functions of Te Mātāwai
20Membership of Te Mātāwai
21Matters relevant to appointment decisions
22Appointment of chief executive
23Purpose of purchase agreement
24Obligation to prepare purchase agreement
25Statement of intent
26Form and content of statement of intent
27Annual report
28Form and content of annual report
29Disclosure of payments in respect of members and employees
30Form and content of statement of performance
31Annual financial statements
32Statement of responsibility
33Audit report
34Review of Te Mātāwai’s operations and performance
35Power to request information
36Terms of taxation exemption
37Te Taura Whiri i te Reo Māori (the Māori Language Commission) continued
38Te Reo Whakapuaki Irirangi continued
39Te Pūtahi Paoho disestablished
40Functions and powers of Te Taura Whiri
41Appointments to Te Taura Whiri
42Appointments to Te Reo Whakapuaki Irirangi
43Appointments to board of Māori Television Service
44Review of Act
45Regulations
46Application of Ombudsmen Act 1975 and Official Information Act 1982
47Application of Public Audit Act 2001
48Repeal
49Māori Television Service (Te Aratuku Whakaata Irirangi Māori) Act 2003 amended
50Other amendments
Notes

Ka whakaturetia e te Pāremata o Niu Tireni ēnei e whai ake nei / The Parliament of New Zealand enacts as follows: