Te Ture mō Te Reo Māori 2016
Māori Language Act 2016

5 Māori language is an official language of New Zealand

The Māori language is an official language of New Zealand.