Ngāti Kōata, Ngāti Rārua, Ngāti Tama ki Te Tau Ihu, and Te Ātiawa o Te Waka-a-Māui Claims Settlement Bill

  • enacted
1 Title
  • This Act is the Ngāti Kōata, Ngāti Rārua, Ngāti Tama ki Te Tau Ihu, and Te Ātiawa o Te Waka-a-Māui Claims Settlement Act 2014.

·····