Te Pire mō Te Reo Māori
Māori Language Bill

  • enacted

Hon Te Ururoa Flavell

Te Pire mō Te Reo Māori

Māori Language Bill

Government Bill

228—3

Te rārangi upoko/Contents

Key
1Te Upoko Te upoko
2Te Tīmatanga Te tīmatanga
3Te korahi me te aronga o tēnei Ture
4Te whakaū i te reo Māori hei taonga
5He reo whai mana ā-ture mō Niu Tireni te reo Māori
5ATe Whakaūnga a te Karauna
6Te mana ki te kōrero Māori i roto i ngā whakahaerenga ā-ture
6ANgā Mātāpono me ngā aratohu Ngā mātāpono
7He ārahitanga mā ngā tari Kāwanatanga
7ATe rautaki Maihi Karauna
7BTe rautaki Maihi Māori
7CTe whakahāngaitanga whānui o te Ture
8Te Whakahāngaitanga Te whakahāngaitanga
8ANgā whakataunga whakawhiti, ngā whakataunga pupuri, ngā whakataunga whai pānga hoki
9Ka herea te Karauna e te Ture
10Te anga o te Ture
11Te whakatūnga o Te Mātāwai
12Te aronga o Te Mātāwai
13Ngā āheinga o Te Mātāwai
14Ngā mema o Te Mātāwai
15Ngā take e hāngai ana ki ngā whakatau kopoutanga
16Te kopoutanga o te tumu whakarae
16ATe aronga o te kirimana hoko
16BTe herenga ki te whakarite kirimana hoko
17Te tauākī whāinga
18Te āhua me ngā kōrero o te tauākī whāinga
19Te pūrongo ā-tau
20Te āhua me ngā kōrero o te pūrongo ā-tau
20ATe whākinga mō te utu i ngā mema me ngā kaimahi
20BTe āhua me ngā kōrero o te tauākī mahi
20CNgā tauākī ā-tau mō te pūtea
20DTe tauākī haepapatanga
21Te pūrongo tātari
21ATe arotake i ā Te Mātāwai whakahaerenga, mahi hoki
21BTe mana ki te tono pārongo
21CNgā whakaritenga whakawāteatanga tāke
22Ka tū tonu a Te Taura Whiri i te Reo Māori
23Ka tū tonu a Te Reo Whakapuaki Irirangi
24Ka whakakorengia a Te Pūtahi Paoho
25Ngā āheinga me ngā mana whakahaere o Te Taura Whiri
27Ngā kopoutanga ki a Te Taura Whiri
27ANgā kopoutanga ki a Te Reo Whakapuaki Irirangi
27BNgā kopoutanga ki te poari o Te Ratonga Whakaata Māori
33Te arotakenga o te Ture
33ANgā waeture
34Te whakahāngai i te Ombudsmen Act 1975 me te Official Information Act 1982
35Te whakahāngai i te Public Audit Act 2001
37Te whakakore
39Ka whakahoungia te Māori Television Service (Te Aratuku Whakaata Irirangi Māori) Act 2003
40Ko ētahi atu whakahounga
1Title
2Commencement
3Scope and purpose of this Act
4Recognition of Māori language as taonga
5Māori language is an official language of New Zealand
5AAcknowledgement of the Crown
6Right to speak Māori in legal proceedings
6APrinciples
7Guidance for departments of State
7AMaihi Karauna strategy
7BMaihi Māori strategy
7CInterpretation of Act generally
8Interpretation
8ATransitional, savings, and related provisions
9Act binds the Crown
10Outline of Act
11Te Mātāwai established
12Purpose of Te Mātāwai
13Functions of Te Mātāwai
14Membership of Te Mātāwai
15Matters relevant to appointment decisions
16Appointment of chief executive
16APurpose of purchase agreement
16BObligation to prepare purchase agreement
17Statement of intent
18Form and content of statement of intent
19Annual report
20Form and content of annual report
20ADisclosure of payments in respect of members and employees
20BForm and content of statement of performance
20CAnnual financial statements
20DStatement of responsibility
21Audit report
21AReview of Te Mātāwai’s operations and performance
21BPower to request information
21CTerms of taxation exemption
22Te Taura Whiri i te Reo Māori (the Māori Language Commission) continued
23Te Reo Whakapuaki Irirangi continued
24Te Pūtahi Paoho disestablished
25Functions and powers of Te Taura Whiri
27Appointments to Te Taura Whiri
27AAppointments to Te Reo Whakapuaki Irirangi
27BAppointments to board of Māori Television Service
33Review of Act
33ARegulations
34Application of Ombudsmen Act 1975 and Official Information Act 1982
35Application of Public Audit Act 2001
37Repeal
39Māori Television Service (Te Aratuku Whakaata Irirangi Māori) Act 2003 amended
40Other amendments
Legislative history

Ka whakaturetia e te Pāremata o Niu Tireni ēnei e whai ake nei / The Parliament of New Zealand enacts as follows: