Te Pire mō te Hararei Tūmatanui o te Kāhui o Matariki
Te Kāhui o Matariki Public Holiday Bill

 • enacted

Te Pire mō te Hararei Tūmatanui o te Kāhui o Matariki

Te Kāhui o Matariki Public Holiday Bill

Pire Kāwanatanga/Government Bill

76—1

Kōrero whakamārama

Tauākī kaupapahere whānui

Ko te aronga o tēnei Pire ko te whakatū i tētahi hararei tūmatanui ā-tau hei whakanui i a Matariki. Ka whakaritea e tēnei Pire ngā rā mō te hararei tūmatanui o Matariki atu i te 2022 ki te 2052 me te whakatau i ngā rā ki tua mō te hararei tūmatanui o Matariki.

I te whakatūnga o te hararei tūmatanui o Matariki ka whakaatatia te ngākau pono o te Kāwanatanga ki te aro atu me te whakanui i tētahi āhuatanga whakahirahira o te ao Māori. Kāore tētahi o ngā hararei tūmatanui 11 o Aotearoa o tēnei wā e āta whai whakaaro ki te ao Māori.

I kopoua te Rōpū Arataki o Matariki (te Rōpū) e te Rūnanga Kāwanatanga ki te tāpae kōrero ārahi mō te wā me te āhua o te whakanui i te hararei tūmatanui o Matariki i runga i te mau tonu ki te mana o te mātauranga Māori kei te tūāpapa o Matariki. Ko te hunga o te Rōpū he mātanga e mōhiotia ana mō te hōhonu o ō rātou mātauranga me tō rātou mārama anō ki te ao Māori me ngā mātauranga e pā ana ki a Matariki me te maramataka Māori. Hei tā te Rōpū ko ngā mahi whakanui i te hararei tūmatanui o Matariki me arotahi ki te mahara ake ki te hunga mate, ki te whakanui i tēnei wā me te titiro whakamua anō ki ngā rā ki tua.

Kua arahina e te whakataukī Matariki hunga nui ngā whakatau mō te wā e whakanuia ai te hararei tūmatanui o Mātariki. Ko tā te Pire he āta whakarite kia taka te hararei mō ngā tau 30 kei te tū mai ki te Rāmere e tūtata ana ki te mutunga wiki tata katoa ki te wā o te marama ki a Tangaroa (te wā o te maramataka e rewa ake ai te marama hauwhā whakamutunga) i te Pipiri (te wā o te maramataka Māori te tikanga ka taka i waenga o Pipiri me Hōngongoi). Ko te tikanga o tēnei kua noho mai he mutunga wiki roa i te hararei tūmatanui o Matariki e wātea ai te tangata ki te haere ka noho tahi ai ki te whānau me ngā hoa.

E whakaarotia kia taimau te whakanuia o te hararei tūmatanui o Matariki. Kei roto anō i te Pire te mana e taea tūturuhia ai e te Kāwana-Tianara (i runga i te tūtohunga a te Minita mō te Toi, te Ahurea, te Tuku Ihotanga) te whakarite ngā rā ki tua mō te hararei tūmatanui o Matariki i raro i te Whakahau ā-Kaunihera.

Tauākī whākinga tari

E whakahaungia ana a Ministry of Business, Innovation, and Employment kia whakarite tauākī whākitanga hei āwhina i te mātaitanga o te Pire nei. Ko tā te tauākī whākitanga he whakamana i te toronga ki ngā pārongo e pā ana ki te whanake kaupapahere mō te Pire me te tautuhi i ngā āhuatanga ā-ture o te Pire e hiranga ana, e rerekē ana rānei.

Tauākī pāpātanga waeture

I whakaritea e Ministry of Business, Innovation, and Employment tētahi tauākī pāpātanga waeture i te 8 Pipiri 2021 hei ārahi i ngā whakatau kaupapahere matua ka kawea ake e te Kāwanatanga e pā ana ki ngā kōrero o tēnei Pire.

Tātaritanga ā-rārangi

Whakaritenga ki te reo Māori

Rārangi 1 koia te rārangi Taitara.

Rārangi 2 e whakarite ana kia mana te Pire i te rā o muri iho i te rangi e tūtohua ai ki te whakaaetanga Rōera.

Wāhanga 1Whakaritenga takamua

Rārangi 3 e whakatakoto ana i tētahi tauākī e whakamārama ana i te tikanga me te hiranga o Matariki ki a ngāi Māori.

Rārangi 4 e whakarite ana i te herea o te Karauna e te Ture.

Wāhanga 2Hararei tūmatanui o Matariki

Rārangi 5 e whakarite ana ka tū he hararei tūmatanui i ia tau hei rā whakanui i a Matariki (Te Rā Aro ki a Matariki). Ka arohia ake te hararei tūmatanui i ngā rā kua whakaritea i te Āpitihanga 1.

Rārangi 6 ko te mana hanga-waeture. E whakamana ana i te tāpiri rangi i muri iho ki te rārangi rā kei te Āpitihanga 1 i runga i te Whakahau ā-Kaunihera. E whakarite ana anō kia mātua taka ngā rā katoa ki tua mō te Rā Aro ki a Matariki ki te Rāmere, kia mātua whakaritea hoki ngā rā ki tua i mua i te ekenga o te 4 tau.

Ko tā te Rārangi 7 he whakarite kia whakatinanahia ngā whakahounga ka hua ake e takoto mai ana ki ngā Āpitihanga 2, 3, 4. Ko tā te Āpitihanga 2 he tāpiri atu i te Rā Aro ki a Matariki ki te rārangi hararei tūmatanui kei te Holidays Act 2003. Ko tā ngā Āpitihanga 3, 4 he tāpiri atu i te hararei tūmatanui hou ki ngā rārangi hararei kua noho kē mai i ētahi atu ture matua, tuarua hoki.

Explanatory note

General policy statement

The purpose of this Bill is to establish an annual public holiday to acknowledge Matariki. This Bill sets the dates for the Matariki public holiday from 2022 to 2052 and provides for future dates for the Matariki public holiday.

Establishing the Matariki public holiday reflects the Government’s commitment to recognising and celebrating an important aspect of te ao Māori. None of Aotearoa/New Zealand’s existing 11 public holidays explicitly recognise te ao Māori.

The Matariki Advisory Group (the Group) was appointed by Cabinet to provide advice on when and how the Matariki public holiday should be celebrated in a way that maintains the integrity of the Māori body of knowledge underpinning Matariki. The Group consisted of recognised experts who have deep knowledge and understanding of both te ao Māori and the body of knowledge associated with Matariki and the Māori lunar calendar. The Group advised that celebrations of the Matariki public holiday should focus on remembering those who have passed, celebrating the present, and looking forward to the future.

The whakataukī Matariki hunga nui (Matariki brings us together) has guided the decision-making for when the Matariki public holiday is celebrated. The Bill ensures that for the next 30 years the holiday will fall on the Friday adjacent to the weekend closest to the Tangaroa lunar phase (the point in the lunar month where the last quarter moon rises) of Pipiri (the Māori calendar period typically falling between June and July). This means the Matariki public holiday will create a long weekend and give people the chance to travel and spend time with whānau and friends.

The Matariki public holiday is intended to be an enduring celebration. The Bill includes an empowering provision to ensure that the Governor-General (on the recommendation of the Minister who is responsible for the administration of the Bill) can set the future dates for the Matariki public holiday by Order in Council.

Departmental disclosure statement

The Ministry of Business, Innovation, and Employment is required to prepare a disclosure statement to assist with the scrutiny of this Bill. The disclosure statement provides access to information about the policy development of the Bill and identifies any significant or unusual legislative features of the Bill.

Regulatory impact statement

The Ministry of Business, Innovation, and Employment produced a regulatory impact statement on 8 June 2021 to help inform the main policy decisions taken by the Government relating to the contents of this Bill.

Clause by clause analysis

Provisions in English

Clause 1 is the Title clause.

Clause 2 provides that the Bill comes into force on the day after the date on which it receives the Royal assent.

Part 1Preliminary provisions

Clause 3 sets out a statement that explains the meaning and significance of Matariki to Māori.

Clause 4 provides that the Act binds the Crown.

Part 2Matariki public holiday

Clause 5 provides that there will be a public holiday each year to acknowledge Matariki (Matariki Observance Day). The public holiday will be observed on the dates set out in Schedule 1.

Clause 6 is a regulation-making power. It provides for subsequent dates to be added to the list of dates in Schedule 1 by Order in Council. It also provides that all future dates of Matariki Observance Day must be Fridays, and that future dates must be set at least 4 years in advance.

Clause 7 provides for making the consequential amendments that are set out in Schedules 2, 3, and 4. Schedule 2 adds Matariki Observance Day to the list of public holidays in the Holidays Act 2003. Schedules 3 and 4 add the new public holiday to existing lists of holidays in other primary and secondary legislation.

Whakaritenga ki te reo Māori

1 Taitara

Ko tēnei te Ture mō te Hararei Tūmatanui o te Kāhui o Matariki 2021.

2 Tīmatanga

Ka mana tēnei Ture i te rā o muri iho i te rangi e tūtohua ai ki te whakaaetanga Rōera.

Wāhanga 1 Whakaritenga takamua

3 Te tikanga me te hiranga o Matariki ki a ngāi Māori

E whai ake nei te whakamārama a te Rōpū Arataki o Matariki (i whakatūria e te Kāwanatanga) mō te tikanga me te hiranga o Matariki ki a ngāi Māori:

Mānawa maiea te putanga o Matariki

Mānawa maiea te ariki o te rangi

Mānawa maiea te mātahi o te tau

Ko Matariki te ingoa Māori o Pleiades, tētahi kāhui whetū tīrepa o roto i te kāhui whetū o Taurus. Ki ētahi Māori tokomaha tonu, ko te whakakau ake o Matariki ki te rāwhiti i te ata iti o te rangi takurua, i ngā pō Tangaroa o te marama o Pipiri, te tohu o te Tau Hou Māori (e mōhiotia ana anō ko te mātahi o te tau). I whakarewahia e te aranga o Matariki te hui whakanui hiranga katoa o te maramataka Māori, e haere tonu ana hoki te whakanuia o tōna aranga ake i ēnei rā ki te kawa me te tikanga. E tohu ana a Matariki i te wā o te hokinga mahara, te whakamaharatanga, te wā whakanui, te mahi āhuareka, me te arotahi ki ngā painga ka kawea mai e te tau hou. He wāhanga a Matariki nō te pūnaha maramataka taiao e uru atu ai te tūnga mai o te rā, te rewanga ā-maru o ngā whetū, te kaupeka marama, me ngā tohu ā-taiao kei tēnā me tēnā rohe. Katoa ngā āhuatanga nei ka ārahi i ngā ōwehenga a ngāi Māori mō te taka o te wā e ākina ana e te taiao.

Ko ētahi iwi ka whakamahi i te rewanga ā-maru o ētahi atu whetū hei tohu mō te Tau Hou Māori/Mātahi o te Tau, ina koa te whetū o Puanga (Rigel). He rerekē anō ngā tohu a ētahi atu iwi me ētahi atu rohe mō āhea, me pēhea hoki e arohia ai, e whakanuia ai te Tau Hou Māori.

Ka arahina a Matariki e ētahi mātāpono matua e 3 e whai iho nei:

 • te whakamaharatanga: te whakahōnore i te hunga kua mate mai i te aranga ake o Matariki i te tau o mua atu:

 • te whakanui i tēnei wā: te huihui tahi ki te whānau me ngā hoa:

 • te titiro ki tua: te titiro whakamua ki ngā painga ka kawea mai e te tau hou.

Ko te uara matua hoki kei te tūāpapa o Matariki, hiranga katoa ko te—

 • aroha:

 • whakamaharatanga:

 • kotahitanga:

 • manaakitanga:

 • tohatoha:

 • mana taiao:

 • hākari:

 • wānanga:

 • noho tahi:

 • atawhaitanga:

 • whakanui:

 • tuakiritanga.

Ko Matariki te wā e huihui ai, e whakamihia ai te hunga mate, e whakanuia ai tēnei wā nei, e whakariteritea ai ngā rā ki tua. Ko Matariki te whetū o te Tau Hou Māori.

4 Ka herea te Karauna e te Ture

Ka herea te Karauna e tēnei Ture.

Wāhanga 2 Hararei tūmatanui o Matariki

5 Te aro ake ki te hararei tūmatanui hei whakanui i a Matariki

E whakanuihia ai a Matariki, me aro ake ki tētahi hararei tūmatanui i ia rā kua tohua i te Āpitihanga 1 (Te Rā Aro ki a Matariki/Matariki Observance Day).

6 Waeture

(1)

E āhei ana te Kāwana Tianara, mā roto i te Whakahau ā-Kaunihera ka tūtohua e te Minita, te whakarite waeture e tāpirihia ai ki te Āpitihanga 1 tētahi rā i te tau e arohia ake tētahi hararei tūmatanui hei whakanui i a Matariki i taua tau.

(2)

Me mātua tohu te Whakahau ā-Kaunihera i te rā mō ia hararei tūmatanui—

(a)

arā, me Rāmere; ā,

(b)

kei roto hoki i te tau maramataka e aro whānuitia ana ka whai mai i te rā whakamutunga kei te Āpitihanga 1.

(3)

Me mātua whakariterite te Whakahau ā-Kaunihera i mua i te ekenga o te 4 tau i mua atu i te rā whakamutunga kei te Āpitihanga 1.

(4)

He ture tuarua ngā waeture ka whakaritea i raro i tēnei wehenga (tirohia te Wāhanga 3 o te Legislation Act 2019 mō ngā tikanga tā).

7 Whakahounga ka hua ake

Kia whakahoungia ngā ture kua āta tohua i te Āpitihanga 2, 3, 4 hei tā taua āpitihanga i whakaatu ai.

Provisions in English

1 Title

This Act is the Te Kāhui o Matariki Public Holiday Act 2021.

2 Commencement

This Act comes into force on the day after the date on which it receives the Royal assent.

Part 1 Preliminary provisions

3 Meaning and significance of Matariki to Māori

The Matariki Advisory Group (established by the Government) has explained the meaning and significance of Matariki to Māori as follows:

Mānawa maiea te putanga o Matariki

Mānawa maiea te ariki o te rangi

Mānawa maiea te mātahi o te tau

Welcome the rising of Matariki

Welcome the rising of the lord of the sky

Welcome the New Year

Matariki is the Māori name for Pleiades, an open star cluster within the constellation of Taurus. For many Māori, the eastern pre-dawn appearance of Matariki in the winter sky, during the last quarter of the lunar month of Pipiri, marks the beginning of the Māori New Year (also known as te mātahi o te tau). The rising of Matariki launched the most significant celebration in the traditional Māori calendar, and its appearance continues to be honoured today with ritual and ceremony. Matariki marks a period of reflection and remembrance, celebration and festivities, and focus on the promise of a new season. Matariki is part of an environmental calendar system that includes the position of the sun, heliacal rising of stars, lunar phases, and regional ecological events. All of these factors inform a Māori environmental-driven division of time.

Some tribal groups use the heliacal rising of other stars as their marker of the Māori New Year, in particular the star Puanga (Rigel). Other tribal groups and regions also have variations regarding when and how the Māori New Year is observed and celebrated.

Matariki is guided by the following 3 major principles:

 • remembrance: honouring those who have died since the last rising of Matariki:

 • celebrating the present: gathering together with family and friends:

 • looking to the future: looking forward to the promise of a new year.

Matariki is also underpinned by key values, most significantly—

 • aroha—love and respect for one another:

 • whakamaharatanga—remembrance:

 • kotahitanga—unity:

 • manaakitanga—caring:

 • tohatoha—sharing:

 • mana taiao—environmental awareness:

 • hākari—feasting:

 • wānanga—discussion:

 • noho tahi—coming together:

 • atawhaitanga—kindness:

 • whakanui—celebrations:

 • tuakiritanga—identity.

Matariki is a time to gather, to acknowledge those who have passed, to celebrate the present, and to plan for the future. Matariki is the star of the Māori New Year.

4 Act binds the Crown

This Act binds the Crown.

Part 2 Matariki public holiday

5 Observance of public holiday to acknowledge Matariki

To acknowledge Matariki, a public holiday is to be observed on each date specified in Schedule 1 (Te Rā Aro ki a Matariki/Matariki Observance Day).

6 Regulations

(1)

The Governor-General may, by Order in Council made on the recommendation of the Minister, make regulations adding to Schedule 1 a date in a year on which the public holiday will be observed to acknowledge Matariki in that year.

(2)

The Order in Council must, for each public holiday, specify a date—

(a)

that is a Friday; and

(b)

that is in a calendar year following the last date in Schedule 1.

(3)

The Order in Council must be made at least 4 years before the last date in Schedule 1.

(4)

Regulations made under this section are secondary legislation (see Part 3 of the Legislation Act 2019 for publication requirements).

7 Consequential amendments

Amend the legislation specified in Schedules 2, 3, and 4 as set out in those schedules.

Āpitihanga 1 Ngā Rā Aro ki a Matariki

w 5

Ka whakarārangi mai tēnei Apitihanga i te rā i Pipiri (Hune), i Hōngognoi (Hūrae) rānei i ia tau ka arohia a Te Rā Aro ki a Matariki.

24 Pipiri 2022

14 Hōngongoi 2023

28 Pipiri 2024

20 Pipiri 2025

10 Hōngongoi 2026

25 Pipiri 2027

14 Hōngongoi 2028

6 Hōngongoi 2029

21 Pipiri 2030

11 Hōngongoi 2031

2 Hōngongoi 2032

24 Pipiri 2033

7 Hōngongoi 2034

29 Pipiri 2035

18 Hōngongoi 2036

10 Hōngongoi 2037

25 Pipiri 2038

15 Hōngongoi 2039

6 Hōngongoi 2040

19 Hōngongoi 2041

11 Hōngongoi 2042

3 Hōngongoi 2043

24 Pipiri 2044

7 Hōngongoi 2045

29 Pipiri 2046

19 Hōngongoi 2047

3 Hōngongoi 2048

25 Pipiri 2049

15 Hōngongoi 2050

30 Pipiri 2051

21 Pipiri 2052

Āpitihanga 2 Whakahounga ka hua ake ki te Holidays Act 2003

w 7

Holidays Act 2003 (2003 No 129)

I te wehenga 43(a), whakahoungia te “11 public holidays” ki te “12 public holidays”.

I muri o te wehenga 44(1)(i), kuhuna atu:

(ia)

the day on which a public holiday is observed to acknowledge Matariki (Te Rā Aro ki a Matariki/Matariki Observance Day) (see Schedule 1 of Te Ture mō te Hararei Tūmatanui o te Kāhui o Matariki 2021/the Te Kāhui o Matariki Public Holiday Act 2021):

Āpitihanga 3 Whakahounga whānui ka hua ake

w 7

Wāhanga 1 Whakahounga whānui ka hua ake ki ngā Ture

1 Whakahounga ka hua ake ki ngā whakamārama o te rā mahi

I ngā whakaritenga ka whai ake nei, whakahoungia te kōwae (a) o te whakamārama o te working day ki te:

(a)

a Saturday, a Sunday, Waitangi Day, Good Friday, Easter Monday, Anzac Day, the Sovereign’s birthday, Te Rā Aro ki a Matariki/Matariki Observance Day, and Labour Day; and

Agricultural Compounds and Veterinary Medicines Act 1997 (1997 No 87), section 2(1)

Animal Welfare Act 1999 (1999 No 142), section 2(1)

Arms Act 1983 (1983 No 44), section 2(1)

Biosecurity Act 1993 (1993 No 95), section 2(1)

Broadcasting Act 1989 (1989 No 25), section 2(1)

Building Act 2004 (2004 No 72), section 7

Citizens Initiated Referenda Act 1993 (1993 No 101), section 2

Civil Defence Emergency Management Act 2002 (2002 No 33), section 4

Commerce Act 1986 (1986 No 5), section 2(1)

Companies Act 1993 (1993 No 105), section 2(1)

Conservation Act 1987 (1987 No 65), section 2(1)

Construction Contracts Act 2002 (2002 No 46), section 5

Copyright Act 1994 (1994 No 143), section 2(1)

Credit Contracts and Consumer Finance Act 2003 (2003 No 52), section 5

Criminal Procedure Act 2011 (2011 No 81), section 5

Crown Minerals Act 1991 (1991 No 70), section 2(1)

Crown Pastoral Land Act 1998 (1998 No 65), section 2

Defamation Act 1992 (1992 No 105), section 2(1)

Electoral Act 1993 (1993 No 87), section 3(1)

Electricity Act 1992 (1992 No 122), section 2(1)

Exclusive Economic Zone and Continental Shelf (Environmental Effects) Act 2012 (2012 No 72), section 4(1)

Films, Videos, and Publications Classification Act 1993 (1993 No 94), section 2

Fire and Emergency New Zealand Act 2017 (2017 No 17), section 81(1)

Fisheries Act 1996 (1996 No 88), section 2(1)

Forests Act 1949 (1949 No 19), section 2(1)

Gas Act 1992 (1992 No 124), section 2(1)

Geographical Indications (Wine and Spirits) Registration Act 2006 (2006 No 60), section 4

Goods and Services Tax Act 1985 (1985 No 141), section 2(1)

Government Roading Powers Act 1989 (1989 No 75), section 43(1)

Greater Christchurch Regeneration Act 2016 (2016 No 14), section 4

Hazardous Substances and New Organisms Act 1996 (1996 No 30), section 2(1)

Immigration Act 2009 (2009 No 51), section 194(9)

Immigration Advisers Licensing Act 2007 (2007 No 15), section 5

Income Tax Act 2007 (2007 No 97), section YA 1

Interpretation Act 1999 (1999 No 85), section 29

Justices of the Peace Act 1957 (1957 No 89), section 2

Land Transfer Act 2017 (2017 No 30), section 5(1)

Legislation Act 2019 (2019 No 58), section 13

Local Government Act 1974 (1974 No 66), section 2(1)

Local Government Act 2002 (2002 No 84), section 5(1)

Local Government Official Information and Meetings Act 1987 (1987 No 174), section 2(1)

Māori Purposes (Wi Pere Trust) Act 1991 (1991 No 38), Schedule 1, clause 1.1

Maori Reserved Land Amendment Act 1997 (1997 No 101), Schedule 1, clause 1(1)

Maungaharuru-Tangitū Hapū Claims Settlement Act 2014 (2014 No 12), section 11

Ministries of Agriculture and Forestry (Restructuring) Act 1997 (1997 No 100), section 2

Ministry of Agriculture and Fisheries (Restructuring) Act 1995 (1995 No 31), section 2

Motor Vehicle Sales Act 2003 (2003 No 12), section 6(1)

Ngāi Tahu Claims Settlement Act 1998 (1998 No 97), section 48(1)

Ngāti Apa ki te Rā Tō, Ngāti Kuia, and Rangitāne o Wairau Claims Settlement Act 2014 (2014 No 19), section 18(1)

Ngāti Kōata, Ngāti Rārua, Ngāti Tama ki Te Tau Ihu, and Te Ātiawa o Te Waka-a-Māui Claims Settlement Act 2014 (2014 No 20), section 21(1)

Ngāti Manuhiri Claims Settlement Act 2012 (2012 No 90), section 11

Ngati Toa Rangatira Claims Settlement Act 2014 (2014 No 17), section 12(1)

Official Information Act 1982 (1982 No 156), section 2(1)

Oranga Tamariki Act 1989 (1989 No 24), section 2(1)

Overseas Investment Act 2005 (2005 No 82), section 6(1)

Personal Property Securities Act 1999 (1999 No 126), section 16(1)

Postal Services Act 1998 (1998 No 2), section 2(1)

Property Law Act 2007 (2007 No 91), section 4

Protected Disclosures Act 2000 (2000 No 7), section 3(1)

Public Finance Act 1989 (1989 No 44), section 2(1)

Public Works Act 1981 (1981 No 35), section 2

Referenda (Postal Voting) Act 2000 (2000 No 48), section 3(1)

Resource Management Act 1991 (1991 No 69), section 2(1)

Sale and Supply of Alcohol Act 2012 (2012 No 120), section 5(1)

Social Workers Registration Act 2003 (2003 No 17), section 4

Telecommunications Act 2001 (2001 No 103), section 5

Trade Marks Act 2002 (2002 No 49), section 5(1)

Trade (Safeguard Measures) Act 2014 (2014 No 66), section 5

Trans-Tasman Mutual Recognition Act 1997 (1997 No 60), section 2(1)

Veterans’ Support Act 2014 (2014 No 56), section 7

Weathertight Homes Resolution Services Act 2006 (2006 No 84), section 8

Wheat Industry Research Levies Act 1989 (1989 No 64), section 2

2 Ētahi atu whakahounga ka hua ake ki ngā whakamārama o te rā mahi

I ngā whakaritenga ka whai ake nei, whakahoungia te kōwae (a) o te whakamārama o te working day ki te:

(a)

a Saturday, a Sunday, Waitangi Day, Good Friday, Easter Monday, Anzac Day, the Sovereign’s birthday, Te Rā Aro ki a Matariki/Matariki Observance Day, and Labour Day:

Heretaunga Tamatea Claims Settlement Act 2018 (2018 No 14), section 12

Heritage New Zealand Pouhere Taonga Act 2014 (2014 No 26), section 6

Hineuru Claims Settlement Act 2016 (2016 No 33), section 12

Iwi and Hapū of Te Rohe o Te Wairoa Claims Settlement Act 2018 (2018 No 28), section 12

Ngāi Tai ki Tāmaki Claims Settlement Act 2018 (2018 No 18), section 12(1)

NgāiTakoto Claims Settlement Act 2015 (2015 No 78), section 12

Ngāruahine Claims Settlement Act 2016 (2016 No 93), section 12

Ngāti Hauā Claims Settlement Act 2014 (2014 No 75), section 12

Ngāti Hinerangi Claims Settlement Act 2021 (2021 No 11), section 12

Ngāti Koroki Kahukura Claims Settlement Act 2014 (2014 No 74), section 12

Ngāti Kuri Claims Settlement Act 2015 (2015 No 76), section 12

Ngāti Pūkenga Claims Settlement Act 2017 (2017 No 39), section 11(1)

Ngāti Rangi Claims Settlement Act 2019 (2019 No 40), section 12

Ngāti Rangiteaorere Claims Settlement Act 2014 (2014 No 13), section 13

Ngāti Rangiwewehi Claims Settlement Act 2014 (2014 No 14), section 13

Ngāti Tamaoho Claims Settlement Act 2018 (2018 No 19), section 12(1)

Ngāti Tūwharetoa Claims Settlement Act 2018 (2018 No 55), section 12

Ngatikahu ki Whangaroa Claims Settlement Act 2017 (2017 No 41), section 12

Rangitāne o Manawatu Claims Settlement Act 2016 (2016 No 100), section 12

Rangitāne Tū Mai Rā (Wairarapa Tamaki nui-ā-Rua) Claims Settlement Act 2017 (2017 No 38), section 12

Raukawa Claims Settlement Act 2014 (2014 No 7), section 12

Summit Road (Canterbury) Protection Act 2001 (2001 No 3 (L)), section 4(1)

Tapuika Claims Settlement Act 2014 (2014 No 15), section 12

Taranaki Iwi Claims Settlement Act 2016 (2016 No 95), section 12

Te Atiawa Claims Settlement Act 2016 (2016 No 94), section 12

Te Aupouri Claims Settlement Act 2015 (2015 No 77), section 12

Te Awa Tupua (Whanganui River Claims Settlement) Act 2017 (2017 No 7), section 7

Te Kawerau ā Maki Claims Settlement Act 2015 (2015 No 75), section 11

Te Rarawa Claims Settlement Act 2015 (2015 No 79), section 12

Tūhoe Claims Settlement Act 2014 (2014 No 50), section 12

3 Whakahounga ka hua ake ki ngā whakamārama o te rā pakihi

I ngā whakaritenga ka whai ake nei, whakahoungia te kōwae (a) o te whakamārama o te business day ki te:

(a)

a Saturday, a Sunday, Waitangi Day, Good Friday, Easter Monday, Anzac Day, the Sovereign’s birthday, Te Rā Aro ki a Matariki/Matariki Observance Day, and Labour Day; and

Affiliate Te Arawa Iwi and Hapu Claims Settlement Act 2008 (2008 No 98), section 10

Maraeroa A and B Blocks Claims Settlement Act 2012 (2012 No 52), section 10

Nga Wai o Maniapoto (Waipa River) Act 2012 (2012 No 29), section 5(2)

Ngaa Rauru Kiitahi Claims Settlement Act 2005 (2005 No 84), section 12

Ngāi Tahu Claims Settlement Act 1998 (1998 No 97), section 8

Ngai Tāmanuhiri Claims Settlement Act 2012 (2012 No 55), section 10

Ngāti Awa Claims Settlement Act 2005 (2005 No 28), section 12

Ngāti Mākino Claims Settlement Act 2012 (2012 No 53), section 8

Ngāti Manawa Claims Settlement Act 2012 (2012 No 27), section 10

Ngāti Mutunga Claims Settlement Act 2006 (2006 No 61), section 12

Ngāti Pāhauwera Treaty Claims Settlement Act 2012 (2012 No 30), section 11(1)

Ngati Porou Claims Settlement Act 2012 (2012 No 31), section 10

Ngati Ruanui Claims Settlement Act 2003 (2003 No 20), section 12

Ngati Tama Claims Settlement Act 2003 (2003 No 126), section 9

Ngāti Tūrangitukua Claims Settlement Act 1999 (1999 No 118), section 7

Ngāti Tuwharetoa (Bay of Plenty) Claims Settlement Act 2005 (2005 No 72), section 12

Ngati Tuwharetoa, Raukawa, and Te Arawa River Iwi Waikato River Act 2010 (2010 No 119), section 7(2)

Ngāti Whare Claims Settlement Act 2012 (2012 No 28), section 10

Ngāti Whātua Ōrākei Claims Settlement Act 2012 (2012 No 91), section 10

Port Nicholson Block (Taranaki Whānui ki Te Upoko o Te Ika) Claims Settlement Act 2009 (2009 No 26), section 7

Pouakani Claims Settlement Act 2000 (2000 No 90), section 9

Te Arawa Lakes Settlement Act 2006 (2006 No 43), section 11

Te Roroa Claims Settlement Act 2008 (2008 No 100), section 10

Te Uri o Hau Claims Settlement Act 2002 (2002 No 36), section 12

Waikato-Tainui Raupatu Claims (Waikato River) Settlement Act 2010 (2010 No 24), section 6(3)

Waitaha Claims Settlement Act 2013 (2013 No 38), section 9

Whanganui Iwi (Whanganui (Kaitoke) Prison and Northern Part of Whanganui Forest) On-account Settlement Act 2011 (2011 No 51), section 4

4 Ētahi atu whakahounga ka hua ake ki te Ture

I ngā whakaritenga ka whai ake nei, i muri o te “Sovereign’s birthday,”, kuhuna atu “Te Rā Aro ki a Matariki/Matariki Observance Day,”:

District Court Act 2016 (2016 No 49), section 4, definition of working day, paragraph (a)

Education and Training Act 2020 (2020 No 38), Schedule 21, clause 3(1)(a)

New Zealand Māori Arts and Crafts Institute Vesting Act 2020 (2020 No 37), section 3, definition of business day, paragraph (b)

Ngā Mana Whenua o Tāmaki Makaurau Collective Redress Act 2014 (2014 No 52), section 8(1), definition of working day, paragraph (a)

Ngāti Apa (North Island) Claims Settlement Act 2010 (2010 No 129), section 10, definition of business day, paragraph (a)

Ngāti Whātua o Kaipara Claims Settlement Act 2013 (2013 No 37), section 11, definition of working day, paragraph (a)

Oranga Tamariki Act 1989 (1989 No 24), section 317(1B), definition of Non-release day, paragraph (a), and section 370(3)(a)

Parole Act 2002 (2002 No 10), section 4(1), definition of non-release day

Privacy Act 2020 (2020 No 31), section 7(1), definition of working day, paragraph (a)

Residential Tenancies Act 1986 (1986 No 120), section 2(1), definition of working day, paragraph (a)

Rongowhakaata Claims Settlement Act 2012 (2012 No 54), section 12, definition of business day, paragraph (a)

Senior Courts Act 2016 (2016 No 48), section 4(1), definition of working day, paragraph (a)

Sentencing Act 2002 (2002 No 9), section 4(1), definition of non-release day

Shop Trading Hours Act 1990 (1990 No 57), section 7(1), definition of protected day, and section 8(2)(a)

Social Security Act 2018 (2018 No 32), Schedule 2, definition of working day, paragraph (a)(i)

Wāhanga 2 Whakahounga whānui ka hua ake ki te ture tuarua

5 Whakahounga ka hua ake ki ngā whakamārama o te rā mahi

I ngā whakaritenga ka whai ake nei, whakahoungia te kōwae (a) o te whakamārama o te working day ki te:

(a)

a Saturday, a Sunday, Waitangi Day, Good Friday, Easter Monday, Anzac Day, the Sovereign’s birthday, Te Rā Aro ki a Matariki/Matariki Observance Day, and Labour Day; and

Companies Act 1955 Regulations 1994 (SR 1994/119), regulation 2(1)

Energy Efficiency (Energy Using Products) Regulations 2002 (SR 2002/9), regulation 3

Fish and Game Council Elections Regulations 1990 (SR 1990/361), regulation 2(1)

Fisheries (Kaimoana Customary Fishing) Regulations 1998 (SR 1998/434), regulation 2(1)

Fisheries (South Island Customary Fishing) Regulations 1999 (LI 1999/342), regulation 2(1)

Geographical Indications (Wine and Spirits) Registration Regulations 2017 (LI 2017/146), regulation 4

Human Rights Regulations 1993 (SR 1993/394), regulation 2(1)

Income Tax (Determinations) Regulations 1987 (SR 1987/114), regulation 2

Marine Mammals Protection Regulations 1992 (SR 1992/322), regulation 2(1)

Ozone Layer Protection Regulations 1996 (SR 1996/222), regulation 2

Patents Regulations 2014 (LI 2014/275), regulation 3(1)

Privacy (Information Sharing Agreement between Inland Revenue and Ministry of Social Development) Order 2017 (LI 2017/176), regulation 3(1)

Public and Community Housing Management (Appeals) Regulations 2000 (SR 2000/212), regulation 3

Registered Architects Rules 2006 (SR 2006/161), rule 3(1)

Taxation Review Authorities Regulations 1998 (SR 1998/460), regulation 2

6 Ētahi atu whakahounga ka hua ake ki te ture tuarua

I ngā whakaritenga ka whai ake nei, i muri o te “Sovereign’s birthday,”, kuhuna atu “Te Rā Aro ki a Matariki/Matariki Observance Day,”:

Animal Welfare (Cost Recovery) Regulations 2015 (LI 2015/89), regulation 3, definition of working hours, paragraph (c)

Disputes Tribunal Rules 1989 (SR 1989/34), rule 2(1), definition of working day, paragraph (a)

Financial Markets Conduct Regulations 2014 (LI 2014/326), regulation 56(5), definition of working day, paragraph (a)

Golden Bay County Foreshore Licence Order 1960 (SR 1960/69), clause 40

New Zealand Railways Corporation (Staff) Regulations 1982 (SR 1982/46), regulation 2(1), definition of holiday

Āpitihanga 4 Whakahounga whāiti ka hua ake ki te ture tuarua

w 7

Family Court Rules 2002 (SR 2002/261)

II te ritenga 104, whakahoungia te “or Anzac Day” ki te “Anzac Day, or Te Rā Aro ki a Matariki/Matariki Observance Day”.

Financial Markets Conduct Regulations 2014 (LI 2014/326)

I te Āpitihanga 19, puka, kōrero kei raro i te upoko Right to cancel, whakamārama o te working day, tongi matā tuatahi, i muri o te “Queen’s Birthday,”, kuhuna atu “Te Rā Aro ki a Matariki/Matariki Observance Day,”.

Land Transport (Road User) Rule 2004 (SR 2004/427)

I te ritenga 1.6, whakamārama o te public holiday, i muri o te kōwae (p), kuhuna atu:

(pa)

Te Rā Aro ki a Matariki/Matariki Observance Day:

New Zealand Flag Notice 1986 (SR 1986/133)

I muri o te rārangi 2(1)(g), kuhuna atu:

(ga)

Te Rā Aro ki a Matariki/Matariki Observance Day:

Schedule 1 Dates of Matariki Observance Day

s 5

This schedule sets out the date in June or July each year on which Te Rā Aro ki a Matariki/Matariki Observance Day is to be observed.

24 June 2022

14 July 2023

28 June 2024

20 June 2025

10 July 2026

25 June 2027

14 July 2028

6 July 2029

21 June 2030

11 July 2031

2 July 2032

24 June 2033

7 July 2034

29 June 2035

18 July 2036

10 July 2037

25 June 2038

15 July 2039

6 July 2040

19 July 2041

11 July 2042

3 July 2043

24 June 2044

7 July 2045

29 June 2046

19 July 2047

3 July 2048

25 June 2049

15 July 2050

30 June 2051

21 June 2052

Schedule 2 Consequential amendments to Holidays Act 2003

s 7

Holidays Act 2003 (2003 No 129)

In section 43(a), replace “11 public holidays” with “12 public holidays”.

After section 44(1)(i), insert:

(ia)

the day on which a public holiday is observed to acknowledge Matariki (Te Rā Aro ki a Matariki/Matariki Observance Day) (see Schedule 1 of Te Ture mō te Hararei Tūmatanui o te Kāhui o Matariki 2021/the Te Kāhui o Matariki Public Holiday Act 2021):

Schedule 3 Global consequential amendments

s 7

Part 1 Global consequential amendments to Acts

1 Consequential amendments to definitions of working day

In the following provisions, replace paragraph (a) of the definition of working day with:

(a)

a Saturday, a Sunday, Waitangi Day, Good Friday, Easter Monday, Anzac Day, the Sovereign’s birthday, Te Rā Aro ki a Matariki/Matariki Observance Day, and Labour Day; and

Agricultural Compounds and Veterinary Medicines Act 1997 (1997 No 87), section 2(1)

Animal Welfare Act 1999 (1999 No 142), section 2(1)

Arms Act 1983 (1983 No 44), section 2(1)

Biosecurity Act 1993 (1993 No 95), section 2(1)

Broadcasting Act 1989 (1989 No 25), section 2(1)

Building Act 2004 (2004 No 72), section 7

Citizens Initiated Referenda Act 1993 (1993 No 101), section 2

Civil Defence Emergency Management Act 2002 (2002 No 33), section 4

Commerce Act 1986 (1986 No 5), section 2(1)

Companies Act 1993 (1993 No 105), section 2(1)

Conservation Act 1987 (1987 No 65), section 2(1)

Construction Contracts Act 2002 (2002 No 46), section 5

Copyright Act 1994 (1994 No 143), section 2(1)

Credit Contracts and Consumer Finance Act 2003 (2003 No 52), section 5

Criminal Procedure Act 2011 (2011 No 81), section 5

Crown Minerals Act 1991 (1991 No 70), section 2(1)

Crown Pastoral Land Act 1998 (1998 No 65), section 2

Defamation Act 1992 (1992 No 105), section 2(1)

Electoral Act 1993 (1993 No 87), section 3(1)

Electricity Act 1992 (1992 No 122), section 2(1)

Exclusive Economic Zone and Continental Shelf (Environmental Effects) Act 2012 (2012 No 72), section 4(1)

Films, Videos, and Publications Classification Act 1993 (1993 No 94), section 2

Fire and Emergency New Zealand Act 2017 (2017 No 17), section 81(1)

Fisheries Act 1996 (1996 No 88), section 2(1)

Forests Act 1949 (1949 No 19), section 2(1)

Gas Act 1992 (1992 No 124), section 2(1)

Geographical Indications (Wine and Spirits) Registration Act 2006 (2006 No 60), section 4

Goods and Services Tax Act 1985 (1985 No 141), section 2(1)

Government Roading Powers Act 1989 (1989 No 75), section 43(1)

Greater Christchurch Regeneration Act 2016 (2016 No 14), section 4

Hazardous Substances and New Organisms Act 1996 (1996 No 30), section 2(1)

Immigration Act 2009 (2009 No 51), section 194(9)

Immigration Advisers Licensing Act 2007 (2007 No 15), section 5

Income Tax Act 2007 (2007 No 97), section YA 1

Interpretation Act 1999 (1999 No 85), section 29

Justices of the Peace Act 1957 (1957 No 89), section 2

Land Transfer Act 2017 (2017 No 30), section 5(1)

Legislation Act 2019 (2019 No 58), section 13

Local Government Act 1974 (1974 No 66), section 2(1)

Local Government Act 2002 (2002 No 84), section 5(1)

Local Government Official Information and Meetings Act 1987 (1987 No 174), section 2(1)

Māori Purposes (Wi Pere Trust) Act 1991 (1991 No 38), Schedule 1, clause 1.1

Maori Reserved Land Amendment Act 1997 (1997 No 101), Schedule 1, clause 1(1)

Maungaharuru-Tangitū Hapū Claims Settlement Act 2014 (2014 No 12), section 11

Ministries of Agriculture and Forestry (Restructuring) Act 1997 (1997 No 100), section 2

Ministry of Agriculture and Fisheries (Restructuring) Act 1995 (1995 No 31), section 2

Motor Vehicle Sales Act 2003 (2003 No 12), section 6(1)

Ngāi Tahu Claims Settlement Act 1998 (1998 No 97), section 48(1)

Ngāti Apa ki te Rā Tō, Ngāti Kuia, and Rangitāne o Wairau Claims Settlement Act 2014 (2014 No 19), section 18(1)

Ngāti Kōata, Ngāti Rārua, Ngāti Tama ki Te Tau Ihu, and Te Ātiawa o Te Waka-a-Māui Claims Settlement Act 2014 (2014 No 20), section 21(1)

Ngāti Manuhiri Claims Settlement Act 2012 (2012 No 90), section 11

Ngati Toa Rangatira Claims Settlement Act 2014 (2014 No 17), section 12(1)

Official Information Act 1982 (1982 No 156), section 2(1)

Oranga Tamariki Act 1989 (1989 No 24), section 2(1)

Overseas Investment Act 2005 (2005 No 82), section 6(1)

Personal Property Securities Act 1999 (1999 No 126), section 16(1)

Postal Services Act 1998 (1998 No 2), section 2(1)

Property Law Act 2007 (2007 No 91), section 4

Protected Disclosures Act 2000 (2000 No 7), section 3(1)

Public Finance Act 1989 (1989 No 44), section 2(1)

Public Works Act 1981 (1981 No 35), section 2

Referenda (Postal Voting) Act 2000 (2000 No 48), section 3(1)

Resource Management Act 1991 (1991 No 69), section 2(1)

Sale and Supply of Alcohol Act 2012 (2012 No 120), section 5(1)

Social Workers Registration Act 2003 (2003 No 17), section 4

Telecommunications Act 2001 (2001 No 103), section 5

Trade Marks Act 2002 (2002 No 49), section 5(1)

Trade (Safeguard Measures) Act 2014 (2014 No 66), section 5

Trans-Tasman Mutual Recognition Act 1997 (1997 No 60), section 2(1)

Veterans’ Support Act 2014 (2014 No 56), section 7

Weathertight Homes Resolution Services Act 2006 (2006 No 84), section 8

Wheat Industry Research Levies Act 1989 (1989 No 64), section 2

2 Additional consequential amendments to definitions of working day

In the following provisions, replace paragraph (a) of the definition of working day with:

(a)

a Saturday, a Sunday, Waitangi Day, Good Friday, Easter Monday, Anzac Day, the Sovereign’s birthday, Te Rā Aro ki a Matariki/Matariki Observance Day, and Labour Day:

Heretaunga Tamatea Claims Settlement Act 2018 (2018 No 14), section 12

Heritage New Zealand Pouhere Taonga Act 2014 (2014 No 26), section 6

Hineuru Claims Settlement Act 2016 (2016 No 33), section 12

Iwi and Hapū of Te Rohe o Te Wairoa Claims Settlement Act 2018 (2018 No 28), section 12

Ngāi Tai ki Tāmaki Claims Settlement Act 2018 (2018 No 18), section 12(1)

NgāiTakoto Claims Settlement Act 2015 (2015 No 78), section 12

Ngāruahine Claims Settlement Act 2016 (2016 No 93), section 12

Ngāti Hauā Claims Settlement Act 2014 (2014 No 75), section 12

Ngāti Hinerangi Claims Settlement Act 2021 (2021 No 11), section 12

Ngāti Koroki Kahukura Claims Settlement Act 2014 (2014 No 74), section 12

Ngāti Kuri Claims Settlement Act 2015 (2015 No 76), section 12

Ngāti Pūkenga Claims Settlement Act 2017 (2017 No 39), section 11(1)

Ngāti Rangi Claims Settlement Act 2019 (2019 No 40), section 12

Ngāti Rangiteaorere Claims Settlement Act 2014 (2014 No 13), section 13

Ngāti Rangiwewehi Claims Settlement Act 2014 (2014 No 14), section 13

Ngāti Tamaoho Claims Settlement Act 2018 (2018 No 19), section 12(1)

Ngāti Tūwharetoa Claims Settlement Act 2018 (2018 No 55), section 12

Ngatikahu ki Whangaroa Claims Settlement Act 2017 (2017 No 41), section 12

Rangitāne o Manawatu Claims Settlement Act 2016 (2016 No 100), section 12

Rangitāne Tū Mai Rā (Wairarapa Tamaki nui-ā-Rua) Claims Settlement Act 2017 (2017 No 38), section 12

Raukawa Claims Settlement Act 2014 (2014 No 7), section 12

Summit Road (Canterbury) Protection Act 2001 (2001 No 3 (L)), section 4(1)

Tapuika Claims Settlement Act 2014 (2014 No 15), section 12

Taranaki Iwi Claims Settlement Act 2016 (2016 No 95), section 12

Te Atiawa Claims Settlement Act 2016 (2016 No 94), section 12

Te Aupouri Claims Settlement Act 2015 (2015 No 77), section 12

Te Awa Tupua (Whanganui River Claims Settlement) Act 2017 (2017 No 7), section 7

Te Kawerau ā Maki Claims Settlement Act 2015 (2015 No 75), section 11

Te Rarawa Claims Settlement Act 2015 (2015 No 79), section 12

Tūhoe Claims Settlement Act 2014 (2014 No 50), section 12

3 Consequential amendments to definitions of business day

In the following provisions, replace paragraph (a) of the definition of business day with:

(a)

a Saturday, a Sunday, Waitangi Day, Good Friday, Easter Monday, Anzac Day, the Sovereign’s birthday, Te Rā Aro ki a Matariki/Matariki Observance Day, and Labour Day; and

Affiliate Te Arawa Iwi and Hapu Claims Settlement Act 2008 (2008 No 98), section 10

Maraeroa A and B Blocks Claims Settlement Act 2012 (2012 No 52), section 10

Nga Wai o Maniapoto (Waipa River) Act 2012 (2012 No 29), section 5(2)

Ngaa Rauru Kiitahi Claims Settlement Act 2005 (2005 No 84), section 12

Ngāi Tahu Claims Settlement Act 1998 (1998 No 97), section 8

Ngai Tāmanuhiri Claims Settlement Act 2012 (2012 No 55), section 10

Ngāti Awa Claims Settlement Act 2005 (2005 No 28), section 12

Ngāti Mākino Claims Settlement Act 2012 (2012 No 53), section 8

Ngāti Manawa Claims Settlement Act 2012 (2012 No 27), section 10

Ngāti Mutunga Claims Settlement Act 2006 (2006 No 61), section 12

Ngāti Pāhauwera Treaty Claims Settlement Act 2012 (2012 No 30), section 11(1)

Ngati Porou Claims Settlement Act 2012 (2012 No 31), section 10

Ngati Ruanui Claims Settlement Act 2003 (2003 No 20), section 12

Ngati Tama Claims Settlement Act 2003 (2003 No 126), section 9

Ngāti Tūrangitukua Claims Settlement Act 1999 (1999 No 118), section 7

Ngāti Tuwharetoa (Bay of Plenty) Claims Settlement Act 2005 (2005 No 72), section 12

Ngati Tuwharetoa, Raukawa, and Te Arawa River Iwi Waikato River Act 2010 (2010 No 119), section 7(2)

Ngāti Whare Claims Settlement Act 2012 (2012 No 28), section 10

Ngāti Whātua Ōrākei Claims Settlement Act 2012 (2012 No 91), section 10

Port Nicholson Block (Taranaki Whānui ki Te Upoko o Te Ika) Claims Settlement Act 2009 (2009 No 26), section 7

Pouakani Claims Settlement Act 2000 (2000 No 90), section 9

Te Arawa Lakes Settlement Act 2006 (2006 No 43), section 11

Te Roroa Claims Settlement Act 2008 (2008 No 100), section 10

Te Uri o Hau Claims Settlement Act 2002 (2002 No 36), section 12

Waikato-Tainui Raupatu Claims (Waikato River) Settlement Act 2010 (2010 No 24), section 6(3)

Waitaha Claims Settlement Act 2013 (2013 No 38), section 9

Whanganui Iwi (Whanganui (Kaitoke) Prison and Northern Part of Whanganui Forest) On-account Settlement Act 2011 (2011 No 51), section 4

4 Further consequential amendments to Acts

In the following provisions, after “Sovereign’s birthday,” , insert “Te Rā Aro ki a Matariki/Matariki Observance Day,”:

District Court Act 2016 (2016 No 49), section 4, definition of working day, paragraph (a)

Education and Training Act 2020 (2020 No 38), Schedule 21, clause 3(1)(a)

New Zealand Māori Arts and Crafts Institute Vesting Act 2020 (2020 No 37), section 3, definition of business day, paragraph (b)

Ngā Mana Whenua o Tāmaki Makaurau Collective Redress Act 2014 (2014 No 52), section 8(1), definition of working day, paragraph (a)

Ngāti Apa (North Island) Claims Settlement Act 2010 (2010 No 129), section 10, definition of business day, paragraph (a)

Ngāti Whātua o Kaipara Claims Settlement Act 2013 (2013 No 37), section 11, definition of working day, paragraph (a)

Oranga Tamariki Act 1989 (1989 No 24), section 317(1B), definition of Non-release day, paragraph (a), and section 370(3)(a)

Parole Act 2002 (2002 No 10), section 4(1), definition of non-release day

Privacy Act 2020 (2020 No 31), section 7(1), definition of working day, paragraph (a)

Residential Tenancies Act 1986 (1986 No 120), section 2(1), definition of working day, paragraph (a)

Rongowhakaata Claims Settlement Act 2012 (2012 No 54), section 12, definition of business day, paragraph (a)

Senior Courts Act 2016 (2016 No 48), section 4(1), definition of working day, paragraph (a)

Sentencing Act 2002 (2002 No 9), section 4(1), definition of non-release day

Shop Trading Hours Act 1990 (1990 No 57), section 7(1), definition of protected day, and section 8(2)(a)

Social Security Act 2018 (2018 No 32), Schedule 2, definition of working day, paragraph (a)(i)

Part 2 Global consequential amendments to secondary legislation

5 Consequential amendments to definitions of working day

In the following provisions, replace paragraph (a) of the definition of working day with:

(a)

a Saturday, a Sunday, Waitangi Day, Good Friday, Easter Monday, Anzac Day, the Sovereign’s birthday, Te Rā Aro ki a Matariki/Matariki Observance Day, and Labour Day; and

Companies Act 1955 Regulations 1994 (SR 1994/119), regulation 2(1)

Energy Efficiency (Energy Using Products) Regulations 2002 (SR 2002/9), regulation 3

Fish and Game Council Elections Regulations 1990 (SR 1990/361), regulation 2(1)

Fisheries (Kaimoana Customary Fishing) Regulations 1998 (SR 1998/434), regulation 2(1)

Fisheries (South Island Customary Fishing) Regulations 1999 (LI 1999/342), regulation 2(1)

Geographical Indications (Wine and Spirits) Registration Regulations 2017 (LI 2017/146), regulation 4

Human Rights Regulations 1993 (SR 1993/394), regulation 2(1)

Income Tax (Determinations) Regulations 1987 (SR 1987/114), regulation 2

Marine Mammals Protection Regulations 1992 (SR 1992/322), regulation 2(1)

Ozone Layer Protection Regulations 1996 (SR 1996/222), regulation 2

Patents Regulations 2014 (LI 2014/275), regulation 3(1)

Privacy (Information Sharing Agreement between Inland Revenue and Ministry of Social Development) Order 2017 (LI 2017/176), regulation 3(1)

Public and Community Housing Management (Appeals) Regulations 2000 (SR 2000/212), regulation 3

Registered Architects Rules 2006 (SR 2006/161), rule 3(1)

Taxation Review Authorities Regulations 1998 (SR 1998/460), regulation 2

6 Further consequential amendments to secondary legislation

In the following provisions, after “Sovereign’s birthday,”, insert “Te Rā Aro ki a Matariki/Matariki Observance Day,”:

Animal Welfare (Cost Recovery) Regulations 2015 (LI 2015/89), regulation 3, definition of working hours, paragraph (c)

Disputes Tribunal Rules 1989 (SR 1989/34), rule 2(1), definition of working day, paragraph (a)

Financial Markets Conduct Regulations 2014 (LI 2014/326), regulation 56(5), definition of working day, paragraph (a)

Golden Bay County Foreshore Licence Order 1960 (SR 1960/69), clause 40

New Zealand Railways Corporation (Staff) Regulations 1982 (SR 1982/46), regulation 2(1), definition of holiday

Schedule 4 Particular consequential amendments to secondary legislation

s 7

Family Court Rules 2002 (SR 2002/261)

In rule 104, replace “or Anzac Day” with “Anzac Day, or Te Rā Aro ki a Matariki/Matariki Observance Day”.

Financial Markets Conduct Regulations 2014 (LI 2014/326)

In Schedule 19, form, note under heading Right to cancel, definition of working day, first bullet point, after “Queen’s Birthday,”, insert “Te Rā Aro ki a Matariki/Matariki Observance Day,”.

Land Transport (Road User) Rule 2004 (SR 2004/427)

In rule 1.6, definition of public holiday, after paragraph (p), insert:

(pa)

Te Rā Aro ki a Matariki/Matariki Observance Day:

New Zealand Flag Notice 1986 (SR 1986/133)

After clause 2(1)(g), insert:

(ga)

Te Rā Aro ki a Matariki/Matariki Observance Day: