Sleepover Wages (Settlement) (Te Roopu Manaaki I Te Hunga Haua Incorporated) Order 2014

  • revoked
  • Sleepover Wages (Settlement) (Te Roopu Manaaki I Te Hunga Haua Incorporated) Order 2014: revoked, on the close of 18 October 2016, pursuant to section 7(2) of the Sleepover Wages (Settlement) Act 2011 (2011 No 98).

Order

1 Title

This order is the Sleepover Wages (Settlement) (Te Roopu Manaaki I Te Hunga Haua Incorporated) Order 2014.